Lejepriser

Takster foreninger:
Det lille: 8 personer: 250 kr
Det lille: 8 personer, maks 4 timer: 175 kr.
Det store: 12 personer: 330 kr.
Det store: 12 personer, maks 4 timer: 190 kr.
Multirum: 20 personer: 380 kr.
Multirum: 20 personer, maks 4 timer: 250 kr.
Det skrå: 6 personer: 150 kr.
Det skrå: 6 personer, maks. 4 timer: 100 kr.

Store sal: 150 personer: 1900 kr.
Store sal: 150 personer, maks. 4 timer: 1000 kr.
Lille sal: 50 personer: 880 kr.
Lille sal: 50 personer, maks. 4 timer: 500 kr.

Erhvervsmæssige arrangementer:

Det lille: 8 personer: 325 kr.
Det lille: 8 personer, maks 4 timer: 230 kr.
Det store: 12 personer: 470 kr.
Det store: 12 personer, maks 4 timer: 275 kr.
Multirum: 20 personer: 500 kr.
Multirum: 20 personer, maks 4 timer: 325 kr.

Det skrå: 6 personer: 195 kr.
Det skrå: 6 personer, maks. 4 timer: 130 kr.
Store sal: 150 personer: 2850 kr.
Store sal: 150 personer, maks. 4 timer: 1500 kr.
Lille sal: 50 personer: 1250 kr.
Lille sal: 50 personer, maks. 4 timer: 750 kr.

Kommunale arrangementer:
Det lille: 8 personer: 125 kr.
Det store: 12 personer: 165 kr.
Multirum: 20 personer: 190 kr.
Det skrå: 6 personer: 75 kr.
Store sal: 150 personer: 950 kr.
Lille sal: 50 personer: 440 kr.